молекулярний кисень

Селективне окиснення етилбензолу молекулярним киснем у -фенілетилгідропероксид, каталізоване потрійною каталітичною системою {Ni(acac)2+NaSt(LiSt)+PhOH}. Формування наноструктур {Ni(II)(acac)2∙NaSt∙PhOH}n за допомогою міжмолекулярних Н-зв‘язків

Розглянуто роль внутрішньо- та міжмолекулярних Н-зв‘язків в механізмах каталізу потрійними гетеробіядерними гетеролігандними комплексами NiII(acac)2∙NaSt(LiSt)∙PhOH, які включають нікель і редокс-неактивний метал Na(Li), в реакціях окиснення етилбензолу молекулярним киснем в -фенілетилгідропероксид. З використанням методу атомно-силової мікроскопії досліджено можливість формування стабільних супрамолекулярних наноструктур на основі потрійного комплексу NiII(acac)2∙NaSt∙PhOH, за допомогою міжмолекулярних Н-зв‘язків.

Супрамолекулярні наноструктури на основі каталітично активних гетеролігандних комплексів нікелю і заліза. Функціональні моделі Ni(Fe) діоксигеназ

За допомогою методу АСМ досліджено можливість утворення супрамолекулярних наноструктур на основі гетеролігандних комплексів: Fex(acac)y18C6m(H2O)n, та Fex(acac)y(CTAB)p(H2O)q, або Ni2(OAc)3(acac)L2•2H2O (L2 = MP) внаслідок міжмолекулярних Н-зв‘язків. Отримано дані про формування різних супрамолекулярних наноструктур на основі комплексів нікелю і заліза, які є моделями Ni(Fe)ARD Діоксигеназ. Такі дані можуть бути використані для пояснення механізму різного функціонування цих ферментів.

Каталітична активність подвійних та потрійних систем на основі сполук металу постійної валентності, list та додатків монодентатних лігандів-модифікаторів: дмф, гмфта, фенолу при селективному окисненні етилбензолу молекулярним киснем

Вивчено механізм каталізу подвійними та потрійними каталітичними системами на основі сполук металу постійної валентності, LiSt та додатків монодентатних лігандів-модифікаторів: диметилформаміду, гексаметилфосфоротриаміду, фенолу в селективному окисненні етилбензолу молекулярним киснем. За допомогою атомно-силової мікроскопії досліджено можливість формування стабільних супрамолекулярних структур наноструктур на основі потрійних систем {LiSt+L2+PhOH} за рахунок міжмолекулярних H-зв‘язків.