монометакрилатна похідна дигліциділового етеру диоксидифенілпропану

Кополімеризація пероксидних похідних монометакрилату дигліциділового етеру диоксидифенілпропану із стиролом

Вивчена реакція кополімеризації пероксидних похідних монометакрилату дигліциділового етеру диоксидифенілпропану із стиролом за температури 333 К у середовищі толуолу з використанням як ініціатор динітрилу азо-біс-ізомасляної кислоти та різного мольного співвідношення вихідних мономерів. Встановлені швидкості реакції та розраховані константи кополімеризації. Структура синтезованих кополімерів підтверджена хімічними та ІЧ-спектроскопічними методами дослідження