морфоструктура

Реконструкція кайнозойських напружень / деформацій сходу Російської плити та шляхи її застосування для вирішення регіональних і прикладних задач

Мета дослідження – встановлення динаміки і кінематики формування нових структур сходу Російської плити і аналіз напрямків використання цих даних для вирішення регіональних, фундаментальних і прикладних задач. Методика: комп'ютеризований структурно-кінематичний аналіз масових вимірів мезоструктурних кінематичних індикаторів (дзеркал ковзання, жил і т.п.), що проводиться в зіставленні з результатами макроструктурних спостережень і геолого-геофізичними даними. Результати: основний результат - картографічна реконструкція новітнього поля напружень Російської плити і Уралу.