надійність

THE SOFTWARE STOCHASTIC MODEL OF OPERATING BEHAVIOR OF FAILURE-RESISTANT SYSTEMS WITH MAJORITY TYPE OF VOTING {3 of 5}

The software stochastic model of operating behavior of failure-resistant systems with majority type of voting {3 of 5} is intended for information technology design of communication or technological systems of critical infrastructure facilities.

Mathematical modelling to industrial repair and maintenance policy system for its reliability

The present paper is an initiative taken by emerging reliability model to a automobile repair industries for its products by dividing repair policy into two categories as (a) regular/normal service and (b) strategy for accidental or additional failure.  The concept of inspection process has been introduced for proper verification of failure and also to its repairing strategy with time and cost.  The maintenance cost for regular services are fixed but for the case of additional failures the additional cost will be decided upon the level of damage.  The stochastic analysi

Прогнозування параметрів мобільності жителів приміських зон

Потенційна мобільність, що відповідає вимогам населення щодо пересування, визначається відповідно до біологічних і соціальних потреб, соціально-економічних характеристик, виробничої необхідності та культурних потреб. Через багатофакторний характер і складність взаємозв’язків неможливо визначити потенційну мобільність методом простого розрахунку. Доцільність різних цільових переміщень, залежно від їх відстані, розцінюється сільським населенням по-різному.

Modeling of “combined cutter - cone” connection in tricone drill bits

A theoretical analysis of the stiffness of the “cutter-cone” connection was performed. In the article the character and magnitude of the tension at the contact of "cutter-cone" are investigated. An analysis of the surface of the openings for carbide inserts revealed traces of plastic deformation and fretting wear.

Method for structural optimization of avionics of unmanned aerial vehicle

This paper presents an approach for identifying the optimal configuration of avionic systems of the unmanned aerial vehicle (UAV) based on an additive multi-attribute utility function.  The function arguments are technical and economic indicators of avionics design quality that are specified in accordance with the UAV requirements.  The method is developed on an improved decision model that has a high degree of adequacy primarily by the increasing number of the utility attributes and using advanced reliability models of avionic systems.  These reliability models consider in addition to the

Використання модельно-орієнтованої системи прийняття рішень для підвищення безаварійності суднової електроенергетичної установки

Пропонується модельно-орієнтована система підтримки прийняття рішень для підвищення безаварійності суднової електроенергетичної установки.  Дана система складається з моделюючого блока та блока оцінки результатів моделювання за допомогою системи нечіткого висновку. Розроблена система може бути реалізована в складі систем управління, як на базі програмованих логічних контролерів, так і на базі окремого програмованого логічного контролера. Розглянуті використовувані критерії оцінки результатів моделювання і можливі наслідки.

Уточнений розрахунок на міцність захисних оболонок термоперетворювачів за умов експлуатації

Запропоновано наближений метод порядкових статистик для опрацювання випадкових спостережень за апріорі невідомого розподілу ймовірності генеральної сукупності. Використання наближеного методу не потребує складних розрахунків інтегралів і коваріаційна матриця визначається за допомогою простих арифметичних операції. Подано результати наближеного методу і продемонстровано його ефективність. 

Надійнісна модель відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури {3 із 5} з комбінованим структурним резервуванням та з відновленням

Описано технічне рішення відмовостійкої радіоелектронної системи відповідаль- ного призначення з апаратно-програмною реалізацією, яке формується на етапі системотехнічного проектування у вигляді відмовостійкої системи з мажоритарною структурою типу {3 із 5}. Для подальшої реалізації цього технічного рішення необхідно розв’язати задачу надійнісного структурно-параметричного синтезу. Це можна зробити, визначивши і порівнявши показники надійності всіх доцільних варіантів реалізації запропонованої відмовостійкої системи.

Відповідальність за екологічні правопорушення, зокрема за ст. 246 – незаконна порубка лісу

Знищення лісових насаджень в Україні є однією з найактуальніших проблем сьогодення, що турбує не лише екологів, а й простих громадян. Неконтрольоване вирубування лісів, особливо в зимовий період, досягає критичного рівня. Щодня нелегально вирубують тисячі дерев. Експерти зазначають, що найоб’єктивніше про зменшення площі українських лісів і про вирубування найстаріших масивів свідчать знімки з космосу.

THE BASIC STOCHASTIC PARAMETERS IN ASSESSING OF THE RELIABILITY OF REINFORCED CONCRETE BEAMS STRENGTHENED BY ADDITIONAL REINFORCEMENT BARS

Today there are many scientific and technical knowledge that make construction a reliable, fast and economical. To provides a safe and durable (the fundamental components of reliability) of builnings and structures are developed the methods of reliability theory. Improving the methods of calculation is enables researchers and designers to create effective structures with a preset (expedient) level of reliability, which directly affects to an amount of required materials and, appropriately, a cost of future building objects in general.