надвисоковольтна мережа

Аналіз режимів асинхронізованого генератора у мережі надвисокої напруги

Застосування мереж надвисокої напруги призводить до ряду проблем з компенсацією надлишкової реактивної потужності. Варіантом розв’язання таких проблем може бути застосування асинхронізованих генераторів, що мають ряд переваг перед традиційними синхронними генераторами. Ці переваги у значній мірі проявляють себе в умовах роботи генератора у мережах із надлишковою реактивною потужністю. Типовим прикладом такої мережі є мережа надвисокої напруги “Острова БуТЕС” та “Енергомоста   “Україна–ЄС”. В роботі наведено результати математичного моделювання режимів мережі “Енергомоста “Україна–ЄС”.