нанокомпозит

НАНОКОМПОЗИТНІ ГІДРОГЕЛІ, НАПОВНЕНІ МІНЕРАЛЬНИМИ НАНОЧАСТИНКАМИ

Методом полімеризаційного наповнення синтезовано структуровані нанокомпозитні гідрогелі на основі поліакриламіду та  модифікованих реакційноздатними полімерами мінеральних наночастинок (НЧ) гідроксиапатиту (ГАП), ZnO, ТіО2. Показано, що фізико-механічні характеристики отриманих нанокомпозитів значною мірою визначаються природою модифікатора мінеральних НЧ.

Effect of Extrusion Processing Variables in the Polyethylene/Clay Nanocomposites Rheological Properties

In this work, high density polyethylene, HDPE, was compounded in a twin screw extruder with organophilic treated montmorillonite clay and a compatibilizer agent. The screws configuration was changed from distributive to highly dispersive [1], using four different profiles. The extrusion conditions were also changed. The exfoliation degree was evaluated by X-rays. The rheological measurements showed different behavior according to the processing adopted.

The Use of Solid State NMR to Characterize High Density Polyethylene/Organoclay Nanocomposites

Recently the development of new materials, in special polymeric nanocomposites, formed by polymer and layered silicates, have gained attention. In this work nanocomposites based on high-density polyethylene matrix (HDPE) and organically modified clay were prepared by melt processing and characterized by the determination of proton spin-lattice relaxation time through solid state nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.

Copper Nanopartical Composites Based on Cellulose Derivatives

Polymer hydroxyethylcellulose matrix modification was made by mechanochemical method using copper containing nanoparticles, obtained by electrochemical reduction from copper sulphate solutions in water- ethanol medium. Interactions of copper containing nanoparticles with hydroxyethylcellulose were studies. Antimicrobial effect of the nanocomposites obtained was found.

Фізико-хімічні і сорбційні властивості нанокомпозитів на основі цирконій(IV) оксиду

Синтезовано нанокомпозити «цирконій(IV) оксид–активоване вугілля» методом гомогенного осадження. Отримані зразки охарактеризовані ренгенофазовим аналізом і електронною мікроскопією. За даними термічного аналізу встановлено хімічний склад нанокомпозитів. Досліджені сорбційні характеристики, за якими ступінь вилучення фосфат-йонів становила біля 97 %.

Поступ в нанокомпозитах на основі гібридної органо-силікатної матриці

Приведені функції і можливості золь-гель технології для виробництва органічних мінеральних гібридних нанокомпозитів, на які можна впливати. На конкретних прикладах показаний вплив на деякі принципи синтезу і застосування гібридних наноматеріалів в різних областях техніки.