нановолокна

Synthesis and Characterization of Polyaniline Nanofibres by Rapid Liquid-Liquid Interfacial Polymerization Method

Inherently conducting polymer polyaniline (Pani) has been synthesized by a novel interfacial polymerization technique using trichloroethane as organic media. Ammonium peroxydisulphate was used as an oxidizing agent dissolved in aqueous media. The synthesized polymer was subjected to the physico-chemical characterization by UV-Vis and FT-IR Spectroscopy and Scanning Electron Microscopy. From the SEM Micrographs it was observed that interfacial polymerization offers the fibrillar type of morphology having 200 nm sized fibers.

Про деякі властивості еластомерних композицій з високодисперсними вуглецевими додатками

Досліджено вплив вуглецевого наноматеріалу, отриманого в плазмі високовольтного розряду, на довговічність еластомерних композицій. Комплексними дослідженнями еластомерних композицій підтверджено модель нелінійної пружної деформації макромолекул, а також адгезійну взаємодію між еластомером і наночастинками. Результати досліджень узгоджуються з даними, отриманими при визначенні в‘язкості за Муні, релаксації та кінетиці вулканізації гумових сумішей, умовної міцності при розтягненні та відносному видовженні при розриві високонаповнених гум на основі бутадієн-нітрильних каучуків.