нановуглець

Новий підхід до створення вуглець-полімерних нанокомпозитів із поліетиленом як зв‘язуючим

Розроблено підхід до отримання формованих композитів на основі суміші порошків нанодисперсного поліетилену, целюлози та ультрадисперсних вуглецевих матеріалів. Встановлено, що матеріали володіють заданими сорбційними властивостями та фізико-механічними характеристиками. Показана можливість їх застосування в процесах очищення та розділення газових сумішей