напівсинтетична моторна олива

Вивчення процесу очищення відпрацьованих мотор-них олив у присутності кристалічного карбаміду

У роботі описано результати з вивчення процесу очищення відпрацьованих мінеральних і напів-синтетичних моторних олив у присутності кристалічного карбаміду. Вивчено вплив основних чинників керування процесом (кількості основного реагенту, тривалості та температури) на зміну експлуатаційних властивостей очищених моторних олив. За встановлених оптимальних умов очищено відпрацьовані мінеральні та напівсинтетичні моторні оливи для бензинових й дизельних двигунів.

Дослідження властивостей напівсинтетичної моторної оливи Сastrol 10w-40 після використання у дизельному двигуні

Проведені дослідження експлуатаційних властивостей нової та відпрацьованої напівсинтетичної моторної оливи Castrol 10W-40 для дизельних двигунів автомобілів комерційного класу використання. Наведені результати дериватографічного та ІЧ-спектроскопічного досліджень. За допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу встановлено склад неорганічної частини досліджуваних напівсинтетичних олив.