навантаження

Динамічне моделювання відцентрового гідравлічного навантаження електроприводу помпової станції

Проаналізовано сучасні тенденції моделювання відцентрового гідравлічного навантаження електроприводу помпових станцій. Виявлено, що переважно застосовується гранично спрощений підхід до представлення одної з нерозривно пов’язаних підсистем (гідравлічної чи електромеханічної), що значно звужує можливості комплексного аналізу процесів, які відбуваються в окремих її елементах.  Моделі, побудовані на таких засадах, можуть ефективно застосовуватись для вирішення вузькоспеціалізованих задач і не завжди дають достатнє уявлення про стан і режими усіх елементів підсистем.