нелінійне рівняння

Моделювання плоских випромінюючих стркутур, які складаються з дискретних елементів

Моделювання діаграм випромінювання (ДВ) плоских антенних ґраток проводиться на основі строгого електродинамічного розв’язку відповідної прямої задачі, що дозволяє отримати представлення ДВ у явній операторній формі. Система інтегральних рівнянь типу Галлена використовується для визначення розподілу струму в апертурах випромінювачів. Оптимальні коефіцієнти збудження в елементах ґратки визначаються шляхом мінімізації функціоналу, що представляє середньоквадратичне відхилення заданої та синтезованої амплітудних ДВ.