нелінійно оптичні властивості

Синтез та характеристика допованих полімерних плівок для нелінійного оптичного застосування

Одержані і досліджені полімерні нелінійно-оптичні (НЛО) матеріали на основі 3,7,3',4'-тетрагідроксифлавону і ДГЕБА у вигляді тонких плівок. Визначено, що залежність значень макроскопічних нелінійно-оптичних сприйнятливостей (χ(2)) допованих полімерних плівок від концентрації хромофору має екстремальний характер. Максимальне значення χ(2) становить 6,11 пм/В за концентрації допанту 20 % мас.