неньютонівська рідина

Алгоритмічний метод підвищення точності лопаткових концентратомірів паперової маси

Розглянуто алгоритмічний метод підвищення точності лопаткових концентратомірів, у разі реалізації якого вимірюється сила струму через навитку магнітоелектричного перетворювача в усталеному режимі під час руху вимірювальної лопатки в обидва боки. У такий спосіб можна мінімізувати похибку, яка виникає внаслідок впливу зміни швидкості течії паперової пульпи відносно вимірювальної лопатки концентратоміра. Наведено блок – схему концентратоміра паперової пульпи з компенсацією впливу швидкості потоку паперової пульпи.

Оцінка впливу пристінного ковзання на вимірювання реологічних параметрів гідродинамічною вимірювальною системою

Розглянуто методику опрацювання вихідних сигналів гідродинамічної вимірювальної системи реоло­гічних параметрів неньютонівських рідин. Гідродинамічна вимірювальна система побудована на базі чотирьох послідовно з’єднаних мостових гідродинамічних перетворювачів.