нейтралізація

PROBLEM OF DISPOSAL OF ORGANOCHLORINE WASTE OF VINYL CHLORIDE PRODUCTION

The sources of organochlorine waste formation, its toxicity, and environmental impact are analyzed, and methods of its disposal are considered. The composition of insoluble compounds in the stillage residues of the dichloroethane rectification stage before incineration is determined, and the method of their extraction is proposed.

Використання кислих гудронів у виробництві нафтових бітумів

The actual problem of acid sludge utilization which is the wasted products of oil-refining industry is examined. The neutralization method of acid sludge in order to neutralize sulfonic acids and excess of sulphuric acid is studied. The results of the oxidation process study of neutralized acid sludge and its joint oxidation with oil tar are given. The possibility of acid sludge application for the bitumen production is established.  Розглянуто актуальну проблему утилізації кислих гудронів, які є відходами нафтопереробної промисловості.

Технологічна та економічна оцінка кислотного розчинення лангбейнітового концентрату з переробленням одержаних розчинів у добрива

Виконана технологічна та економічна оцінка процесів перероблення лангбейнітового концентрату в кондиційні добрива з використанням для його розчинення мінеральних кислот (нітратної і фосфатної), перший з яких дає змогу одержати безхлоридне калійно-магнієве добриво (калімагнезію), а другий – калімагнезію і складне азотно-фосфорне добриво – діамофос. Визначено оптимальні умови здійснення процесів кислотного розчинення, висолювання шеніту з одержаних кислотно-сольових розчинів за допомогою ізопропілового спирту, нейтралізації фосфатнокислотного розчину аміаком.