нітрид бору

Influence of diamond component based on wurtzite boron nitride on wear resistance of cutting tool

The article is devoted to the study of the influence of the diamond component in a composite superhard material based on wurtzite boron nitride on the stability of the tool during turning of hardened steels in the mode of smooth turning and when processing intermittent surfaces. The aim of the work is to study the influence of the content of the diamond component in the composite superhard material based on wurtzite boron nitride on the stability of the tool.

Influence of Cutting Conditions and Radius of the Rounding of Tool Made of Composite 10n on Surface Layer State During Turning of Hardened Steels

Приведені результати досліджень впливу виду механічної обробки і інструментального матеріалу на структурний стан поверхневого шару сталі ХВГ при механічній обробці. Показані переваги токарної обробки різцями з композиту 10 порівняно з процесом шліфування. Обробка інструментом із композиту 10 в поверхневому шарі для α- и γ-фаз супроводжується тільки стискаючими залишковими напруженнями, в той час як абразивна обробка супроводжується виникненням розтягуючи напружень I-роду в α-фазі структури швидкісного відпуску.