обмежувач макси- мального збудження

Моделювання обмежувачів максимального збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем

Розглянуто аспекти моделювання сучасних систем збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем. Наведено особливості математичної моделі обмежувача максимального збудження та здійснено перевірку його функціону- вання на прикладі реальних електростанцій.