оболонка мідії

Використання мідієвих мушлей як біо-добавки для зелених композитів на основі полі(молочної кислоти)

Як добавка до біодеградабельної полі(молочної кислоти) вивчено порошок мушлей мідій, які є одним з найнебезпечніших відходів аквакультури. Біокомпозити виготовляли за допомогою звичайної техніки змішування розплаву з подальшим процесом лиття під тиском. Визначено вплив порошку мушлі мідії на механічні властивості, властивості потоку розплаву, поглинання води та морфологічні показники зелених композитів на основі полі(молочної кислоти).