Olefin

ВПЛИВ УМОВ РЕАКЦІЇ ГІДРОПЕРОКСИДНОГО ЕПОКСИДУВАННЯ ОКТЕНУ-1 НА ПРОЦЕС АКТИВУВАННЯ Мо2В І НА СЕЛЕКТИВНІСТЬ УТВОРЕННЯ ЕПОКСИДУ

Проведено дослідження процесу активування молібденборидного каталізатора в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом і вплив на даний процес початкової концентрації октену-1, трет-бутилгідропероксиду і кількості каталізатора в реакційній суміші, а також продуктів реакції (трет-бутилового спирту і епоксиду). Показано, що в часі на поверхні Мо2В утворюється нова аморфна фаза, яка власне каталізує реакцію епоксидування  октену-1 трет-бутилгідропероксидом.

The initial stages of cyclooctene oxidation by molecular oxygen in the presence of tert-butyl hydroperoxide

The initial stages of liquid-phase oxidation of cyclooctene by molecular oxygen in the presence of tert-butyl hydroperoxide were investigated. It was shown that radical formation is the result of bimolecular decomposition of hydroperoxide. The influence of azodiizobutyronitrile on this process was studied. The kinetic parameters of the process were calculated.

The studies of complex formation of metal borides in the reaction system of epoxidation of 1-octene with tert-butyl hydroperoxide by IR spectroscopy

The complex formation of molybdenum and vanadium borides in the reaction system of 1-octene epoxidation with tert-butyl hydroperoxide by infrared spectroscopic analysis was studied. It was shown that 1-octene formed complex with metal moiety in a case of molybdenum boride and with boron moiety in a case of vanadium boride.