органічний забруднювач

Ферментативний каталіз окиснення вуглеводнів «in vitro» (огляд)

Розглянуто важливі проблеми сучасної хімії – швидкий і селективний перебіг реакції за звичайних умов, як це відбувається в живих організмах, імітація процесів з життя живої природи, вивчення механізму дії ферментів. Представлено інформацію про останні досягнення в області ферментативного каталізу окиснення вуглеводнів. Приведено огляд джерел літератури за останні десятиліття з використанням електронної бази Thomson Reuters (Web of Science).