паливно-енергетичний комплекс

Основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу України

Визначено основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу. Доведено, що в сучасних умовах, із урахуванням світового та національного розвитку, ринкові регулятори функціонування паливно-енергетичного комплексу обов’язково вміщують у собі елементи державного адміністрування. Виявлено основні структурні елементи механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу. Визначено роль інвестиційної та інноваційної політики держави у забезпеченні умов сталого розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу.

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В СИСТЕМІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Зроблено спробу охарактеризувати паливно-енергетичний комплекс України та проведено аналіз теплопостачального комплексу на прикладі Львівської області, висвітлено основні проблеми у вищеназваній сфері. Визначено шляхи диверсифікації паливоенергетичних ресурсів України. Проаналізовано основні напрями впровадження альтернативних джерел енергії. Надано вичерпну характеристику енергетичного потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії на прикладі різних областей України