парниковий газ

Масообмін в біологічних процесах

The process is researched and the kinetic constants of biochemical purification of gas emission from CO2 with the involvement of microalgae - chlorella are determined. The perspective of the use of biochemical methods of gas purification is proved. The technological scheme of biological gas purification from carbon dioxide is offered. Досліджено процес та визначено кінетичні константи біохімічного очищення газових викидів від СО2 за участі мікроводоростей – хлорели. Доведено перспективу застосування біохімічних методів очищення газу.

Геопросторове моделювання емісії парникових газів у житловому секторі: порівняння Західної України та Південно-Східної Польщі

Мета. Розробити підходи для просторового моделювання емісій парникових газів у житловому секторі на рівні елементарних об’єктів, побудувати набори геопросторових даних розподілу емісій і на їх основі проаналізувати структурні відмінності в емісіях на території Західної України та Південно-Східної Польщі. Методика. Досліджено основні джерела емісії парникових газів у житловому секторі.

Побудова геоінформаційної системи інвентаризації парникових газів з використанням бібліотек GDAL/OGR

Проведено огляд програмного забезпечення, яке використовується для інвентаризації парникових газів. Обгрунтовано доцільність побудови такої ГІС системи.