парогенератор

Основи пошуку найкращого рішення для управління водо-водяним ядерним реактором в динамічних режимах при зміні регульованих параметрів

Стаття присвячена розробці інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами на етапі їх проектування, котра повинна реалізовувати можливості моделювання лінійних і нелінійних динамічних систем, аналізу і синтезу цих систем, їх оптимізації за різними критеріями якості. Задача полягає у розробці структури та елементів інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами, зокрема автоматизованих систем управління.

Аналіз результатів вихорострумового контролю та металографічних досліджень корозійних дефектів теплообмінних труб парогенераторів АЕС

Розглянуто механізми корозійних пошкоджень теплообмінних труб (ТОТ) парогенератора ПГВ-1000 у різних режимах його роботи. Встановлено, що корозійні дефекти локалізуються переважно в нижній частині трубних пучків парогенератора. Проведено дослідження корозійних пошкоджень теплообмінних труб парогенератора ПГВ-1000. Виконано порівняльний аналіз результатів вихорострумового контролю (ВСК) ТОТ парогенератора отриманих за допомогою двох різних систем ВСК «TEDDY-8», «MIZ-30» та співставлення цих даних із результатами металографічних досліджень дефектів.