ПАВ

Адсорбція БТК та ПАВ полімерними смолами у стаціонарному шарі: напівпромислова оцінка

Синтезовані суспензійною полімеризацією на пілотній установці полімерні смоли, якими була заповнена акрилова колона, для використання її в напівпромисловій системі елюювання. Вивчена поведінка полімерних смол як адсорбентів нафтовмісних вод. Встановлено, що ефективність вилучення БТК (бензол-толуол-ксилоли) становить більше ніж 95,9 %, а вміст ПАВ (поліароматичних вуглеводнів) зберігається на рівні 96,3 %.