перехідна

Особливості розрахунку коефіцієнтів теплопередачі за використання гліколів з урахуванням поверхневих сил теплоносія

У цьому дослідженні порівнювали класичний метод розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі трубного простору кожухотрубного теплообмінника за класичними числами подібності Нуссельта, Рейнольдса і Прандтля з новим методом, який враховує коефіцієнти поверхневого натягу теплоносіїв, їхні перехідні, турбулентні в'язкість і теплопровідність, а також середню товщину ламінарного примежового шару (ЛПШ). Класичний метод показує кращу ефективність води як теплоносія в порівнянні з 45% водним розчином пропіленгліколю.