періодично корельований випадковий процес

Математична модель електрогастроентеросигналу для підвищення достовірності електрогастроенетросистем

Проаналізовано останні дослідження шлунково-кишкового тракту людини за електрогастроентеросигналом та обгрунтовано адекватну його модель.

Recent research analysis of the gastrointestinal tract of human have been made by electrogastroenterosignal and its adequate model is graunded.

Метод опрацювання фрикативних звуків для діагностики захворювань органів голосового апарату на ранніх стадіях

Розроблено метод опрацювання фрикативних звуків на базі математичної моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, який дає змогу оцінити стан органів голосового апарату людини на ранніх стадіях їх захворювання. Встановлено, що отримані спектральні компоненти є характеристиками інформативних ознак фрикативного звуку і відповідають функціональному стану голосового апарату.

Системний аналіз двоперіодної ритміки й обґрунтування моделі та статистичного опрацювання в разі різномасштабності періодів

Обґрунтовано коректність застосування методів статистики періодично корельованих випадкових процесів для аналізу двоперіодної ритміки за умови різномасштабності періодів.

The correctness for using of periodically correlated random processes statistical methods to analysis of twoperiodic rhythmics provided this periods are of different magnitudes is grounded.

Системно-сиґнальна концепція – підстава статистичного визначення стану ритміки серцево-судинної системи як стохастичного коливного об’єкта

Підкреслено важливу роль серцево-судинної системи як транспортної мережі забезпечення життєдіяльності організму та варіабельності її коливних характеристик як показника потенційної її адаптивності до змін життєвого середовища. Наведено аргументи за вибір змін ритміки кардіосигналу як індикатора при статистичному оціненні цієї адаптивності.

Principles and means of methods of statistical processing of periodically correlated random processes implementations annotation

The work is devoted to the grounding of methods of statistical processing of signal implementations in presenting them as periodically correlated random process. The method of electrocardiosignal statistical processing for detection of ischemic heart disease is developed