пірит

Kinetic Regularities of High-Sulphuric Brown Coal Oxidative Desulphurization

The process of high-sulphuric brown coal oxidative desulphurization has been studied. The effect of grain size and oxidant linear rate on the process parameters has been determined. During the process the main part of pyritic sulphur is converted into hydrogen sulphide resulting in forming the gases with H2S high content which may be utilized or processed by the known methods

Optimization of Oxidation Desulphurization of Power-generating Coal

An experimental statistic model of power-generating coal oxidative desulphurization has been developed and its adequacy has been proved. On the basis of the proposed model the desulphurization optimal conditions for three samples of power-generating coal were determined. The low-sulphur solid fuel with the content of general sulphur of 1.0–1.5 mas % was obtained under established optimal conditions.

Вплив якості вугілля на процес його знесірчування 2. Вплив неорганічної частини

Вивчено вплив розмірів і характеру розподілу піриту та кількості неорганічної частини на ступені вилучення сірки з вугілля під час його оксидаційного знесірчення та збагачення. Порівняно ефективність процесів оксидаційного знесірчення різних зразків вихідного та збагаченого кам’яного вугілля.

Вплив якості вугілля на процес його знесірчування 1. Вплив органічної частини

Вивчено процес знесірчування різних типів вугілля внаслідок оброблення їх паро-повітряною сумішшю у реакторі з киплячим шаром за умов, що близькі до ізотермічних. Здійснено порівняння впливу чинників (температури і складу оксиданту), від яких залежить хімізм перетворення піриту, що міститься у вугіллі, на ефективність процесу знесірчування вугілля різних ступенів метаморфізму. Проведено порівняння знесірчування сухих і вологих зразків антрациту та бурого вугілля, що дало можливість запропонувати напрямки перетворення FeS2 бурого вугілля з одержанням сірководню