подрібнення

Експериментальне дослідження процесу глибинного шліфування нахиленими тонкими абразивними кругами зовнішніх циліндричних поверхонь деталей

Мета. Експериментальне дослідження процесу глибинного шліфування зовнішніх циліндричних поверхонь деталей  тонкими абразивними  кругами нахиленими до обробленої поверхні. Методика. Дослідження здійснювались із застосуванням методів теорії різання, планування експериментів, статистичної обробки результатів експериментів. Результати.

Технологія рециклінгу, властивості та використання паперових відходів з полівінілхлоридним покриттям

Описано технологію рециклінгу целюлозних волокон паперової основи та його полімерного покриття, одержаних при переробці-подрібненні целюлозо вмісних шпалер з полівінілхлоридним покриттям внаслідок його відділення від паперової основи. Описані фізико-хімічні властивості волокон та композицій на їх основі при повторному їх використання –рециклінгу. Сконструйовано спеціальну 5-ти стадійну 2-модульну дробарку з первинним і вторинним подрібненням та відділенням-сепарацією паперової основи від полімерного покриття і очисткою повітряного потоку.