полі(3-гідроксибутират)

Гідролітична деструкція полі(3-гідроксибутирата) і його похідних: характеристики та кінетична поведінка

Наведено порівняльні дослідження стосовно гідролітичної деструкції полі-3-гідроксибутирату (РНВ) і поліактиду (PLA) у фосфатному буфері за 310 і 343 К, а також кінетики деструкції кополімеру 3-гідроксибутирату і 3-гідроксивалерату (20 %) та суміші PHB-PLA (1:1). Інтенсивність гідролізу характеризувалась втратою загальної маси та пониженням середньов‘язкісної молекулярної маси зразків. Встановлено, що швидкість гідролізу зростає у послідовності PHBV < PHB < суміш PHB-PLA < PLA.

Порівняльні динамічні характеристики ультратонких волокон, отриманих електроформуванням і плівок на основі полі(3-гідроксибутирату)

З метою дослідження динаміки полімерних сегментів методом зондової спектроскопії ЕПР проведено порівняльний аналіз плівок та ультратонких волокон полі(3-гідроксибутирату) (ПГБ). Волокна отримані методом електроформування і додатково досліджені методом ДСК. Показано, що у міжкристалічних областях існують дві популяції молекулярного зонду ТЕМПО, які відрізняються часом кореляції і розташовані у більш або менш щільних областях ПГБ, що узгоджується з бімодальною моделлю аморфного стану в частково кристалічних полімерах.

Morphology and Properties of Blends of Poly(3-hydroxybutyrate) with Poly(vinyl alcohol)

Вивчено морфологію екструзійних плівок на основі сумішей полівінілового спирту (ПВС) і полі(3-гідроксибутирату) (ПГБ) при різних співвідношеннях компонентів. Для аналізу застосовано методи ДСК і рентгеноструктурного аналізу. Досліджено дифузійні характеристики (коефіцієнт дифузії та паропроникність води) і фізико-механічні властивості (модуль пружності при розтягненні і відносне подовження при розриві) як фазочутливі параметри сумішевих плівок. Показано, що зміни температур склування і топлення компонентів суміші вказують на часткову сумісність у міжкристалічних (аморфних) областях.