полікарбоксилати

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІКАРБОКСИЛАТІВ ЯК ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ ОДЕРЖАННЯ (ОГЛЯД)

Полікарбоксилати (ПК) – це полімери на основі карбоксилвмісних мономерів з карбоксильними групами, що безпосередньо не прив’язані до аліфатичного полімерного ланцюга. Вони застосовуються як суперпластифікатори бетону, деемульгатори для зневоднення нафти, антикорозійні консерванти для сталі та інгібітори солевідкладень у нафтопроводах.

Метою нашої роботи був огляд літературних даних по застосуванню полікарбоксилатів як інгібіторів корозії та солевідкладень, а також методів синтезу мономерів для їх одержання.

Синтез (мет)акрилових мономерів для водорозчинних полікарбоксилатів

New (meth)acrylic monomers are synthesized through the interaction hydroxypolyoxyalkylen (meth)acrylates with phthalic anhydride, which can be used for producing water-soluble polycarboxylates. Синтезовано нові ( мет)акрилові мономери взаємодією гідроксіполіок- сіалкілен(мет)акрилатів з фталевим ангідридом, які можуть застосовуватись для одержування водорозчинних полікарбоксилатів.