поліконденсація

Синтез і властивості галогенвмісних простих і складних блок-компонентів

Синтезовані біфункційні галогенвмісні олігомери різного складу і будови. За допомогою різних методів поліконденсації отримані прості і складні ароматичні блок-кополіетери конструкційного та плівкового призначення. Досліджено фізико-хімічні властивості блок-кополіетерів.

Polyesters on the basis of petroleum resin and polyethylene glycols

New polyesters have been obtained on the basis of C9 petroleum resin with carboxyl groups and polyethylene glycols. The average molecular mass of the petroleum resin is 1050, its functionality = 1.74. Optimal for the polyesters synthesis is the equimolar ratio between the initial compounds. The reaction is performed in the melt in the presence of p-toluenosulphuric acid as the catalyst. In the optimal temperature range 150 - 190oC the yield of the process ranges from 91 to 94 % depending on the conditions.

Synthesis of peroxy oligomers using 1,2-epoxy-3-tert-butyl peroxypropane

The possibility of peroxy oligomer synthesis has been studied by three methods: telomerization of diepoxy derivatives of ethylene glycol or Bisphenol A using 1,2-epoxy-3-tert-butyl peroxypropane as telogen, modification of phenol-formaldehyde resins by 1,2-epoxy-3-tert-butyl peroxypropane and polycondensation of phenol containing –O–O– bonds with formaldehyde. The peroxy oligomers obtaining conditions have been established and 7 new oligomers with peroxy groups have been synthesized. The structures of synthesized oligomers have been verified by chemical and spectral methods.

Фотоелектронні властивості і парамагнетизм поліімідів на основі n,n,n',n'-заміщених п-фенілендіаміну та діангідридів

Досліджені фотоелектричні характеристики і парамагнітні властивості поліімідів (ПІ) з використанням електрофотографічного методу та ЕПР. Полііміди на основі N,N,N',N'-заміщених п-фенілендіаміну та діангідридів синтезовані за реакцією поліконденсації. Показано, що полімери добре розчиняються в звичайних органічних розчинниках, і мають високу термічну стабільність. Встановлено, що плівки синтезованих ПІ мають фотоелектричну чутливість в УФ і видимій областях спектру. Досліджено механізм фотогенерації носіїв заряду.