поліпероксид

АРМУВАННЯ АЛЬГІНАТ-ЖЕЛАТИНОВОГО ГІДРОГЕЛЮ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИМ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИМ МІКРОВОЛОКНОМ

Представлено метод модифікування поліпропіленових планарних поверхонь та мікроволокон через ковалентне прищеплення наношару поліакрилової кислоти за вільно-радикальним механізмом.Після прищеплення наношарів гідрофобна поверхня поліпропілену набуває гідрофільних властивостей, що підтверджено зміною вільної поверхневої енергії на планарних поверхнях і зміною величини водоутримання мікроволокнами до та після модифікування.

Вогнетривкі полімерні композити на основі модифікованого гідроксиду магнію

Одержано та охарактеризовано полімерні композити на основі гомо- та кополімерів пропілену як полімерної матриці і дисперсного гідроксиду магнію, модифікованого функціональними поліпероксидами, як наповнювача. Досліджено вплив природи поліпероксиду та вмісту іммобілізованих на поверхні наповнювача пероксидних груп на механічні, реологічні властивості та вогнетривкість наповнених композитів.