політіофен

Structural Properties of Polythiophene Doped with FeCl3

Polythiophene is chemically synthesized and doped with FeCl3 for 2.5, 5 and 10 h. For structural investigation all samples have been characterized using different techniques. The results of elemental analysis show that with the increase of doping duration the Fe content increases while the S content decreases. FTIR spectrum reveals the complex formation between FeCl3 and polythiophene. UV-Visible results have been used to calculate band gap energy.

Електросинтез полі(селенофен-кO-тіофенових) плівок в диетилетераті трифлуористого бору/етиловому етері

Проведено електросинтез селенофен-тіофен кополімерів при постійному електродному потенціалі в бінарній системі розчинників, що складається з диетилетерату трифлуористого бору і додатковою кількістю етилового етеру (мольне співвідношення 1:2). Отримано гомо-і кополімерні плівки, які охарактеризовані за допомогою циклічної вольтамперометрії та ІК-Фур'є спектроскопії. Досліджено вплив зовнішнього потенціалу полімеризації і співвідношення селенофен/тiофен. Показано, що отримані плівки стабільні в окиснювально-відновній активності в розчині електроліту на основі ацетонітрилу.