пороутворювач

АНАЛІЗ ВИБРАНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕКСТРУДОВАНОЇ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

Метою дослідження є аналіз фізичних властивостей та морфології вторинної полімерної сировини. Проведено дослідження фізико-механічних властивостей зразків первинного та вторинного полівінілхлориду (ПВХ), зокрема міцності під час розтягування, відносного видовження, ударної міцності та твердості. Також досліджено усадку отриманих зразків та їх структуру. Зразки композицій з вторинної сировини одержували методами екструзії та пресування. Встановлено вплив вмісту пороутворювача на показник текучості розплаву та мікро- і макроструктуру одержаних матеріалів.

Аналіз ефективності процесу екструзії пористого поліетилену

 In the article the research results of the efficiency of the extrusion process of microporous low density polyethylene modified with foaming agent in the form of microspheres are presented. Наведено результати досліджень оцінки ефективності процесу екструзії мікропористого поліетилену низької густини модифікованого спінювальним агентом у вигляді мікросфер.