потенціальна енергія

Симетрія енерґії

Виходячи з принципу симетрії, запропоновано універсальний вираз енерґії фізичної системи. Якщо прийняти за арґумент узагальнену координату, то приходимо до потенціальної енерґії, якщо узагальнену швидкість, то – до кінетичної ко-енерґії. Поняття кінетичної енерґії тут, як і у варіаційних принципах, не діє. Приклади стосуються електромаґнетного поля, електромаґнетних кіл і механіки зосереджених мас. Концепції ко-енерії надається фізичне значення (характеристика).

Про одне, досі не враховане, внутрішнє джерело енергії тектонічних процесів

Розглядається питання про джерела енергії тектонічних процесів у корі та літосфері. Показано, що ми регулярно не беремо до розгляду внутрішнє джерело енергії, пов’язане з дією гравітаційного напруженого стану і розшаруванням гірських масивів. Інверсію пружної жорсткості слід розглядати як фактор, який визначає відсутність виконання принципу Лагранжа для пружної енергії гравітаційного напруженого стану.