професійний жаргонізм

Семантичний потенціал українських електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмів

Статтю присвячено лексико-семантичному аналізові електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмів. З’ясовано структурні та функційні особливості цього прошарку лексики в досліджуваній терміносистемі.