пропіленкарбонат

Електрична провідність та міжчастинкові взаємодії в розчинах 1-1 електролітів в пропіленкарбонаті у широкому інтервалі температур

Представлені результати кондуктометричного дослідження розчинів деяких 1-1 електролітів в пропіленкарбонаті в інтервалі температур 298–398 K. З використанням розширенного рівняння електричної провідності Лі-Уітона визначені константи йонної асоціації. Встановлено, що LiClO4 в пропіленкарбонаті є неасоційованим електролітом. Для врахування динаміки йонної асоціації проведенo поділ на йонні складові електричної провідності в широкому інтервалі температур.