простір змінних стану

Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів дсп моделлю у просторі станів

Обґрунтовано доцільність математичного опису динаміки системи регулювання положення електродів дугової сталеплавильної печі моделлю у просторі станів. Складено структурну схему системи автоматичного регулювання положення електродів та отримано математичну модель у просторі змінних стану.