протокол взаємної автентифікації

Захист даних при біометричній автентифікації під час віддаленого доступу до банківського рахунку

Обґрунтовано вимоги до хеш-функції, яка забезпечує закриття біометричних даних в інформаційних мережах при віддаленому доступі клієнта до рахунку. Запропонована хеш-функція, яка описується у вигляді таблиці чисел. Наведено перевірку криптографічної стійкості хеш-функції. Сеансовий ключ для хеша визначається послідовністю біометричних даних. Запропоновано протокол взаємної автентифікації клієнта і сервера платіжної системи. Наведено оцінку кількості безпечних звернень клієнта до платіжної системи.