реактив Фентона

Ультразвукова кавітація в очищенні стічних вод від азобарвника метилового оранжевого

Досліджено реаґентне оброблення моноазобарвника метилового оранжевого під дією акустичних коливань ультразвукового діапазону. Встановлено позитивний вплив кавітаційних явищ на швидкість мінералізації азобарвника (зростання на 13,4 %), порівняно із реаґентним обробленням розчину без дії ультразвукових коливань. На основі аналізу джерел інформації та результатів виконаних досліджень розроблено принципову технологічну схему кавітаційно-реаґентної мінералізації метилового оранжевого, основним апаратом якої є гідродинамічний струменевий кавітатор (масштабування для промисловості).