рецензія

Лінгвістична термінологія як об’єкт наукових досліджень наукових досліджень у дисертаціях кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя

У статті заналізовано дисертаційні праці, об’єктом яких є лінгвістична термінологія. Ці праці стосуються як опису лінгвістичної терміносистеми в цілому, так і в конкретних граматиках чи працях науковців минулого зокрема. Дослідження конкретної терміносистеми в діахронії та синхронії дозволяють збагнути процес розбудови мовознавчої термінології.

Рецензія на статтю О. С. Макара «Загальна теоретична основа посередніх методів вимірювання віддалі» (Доповіді АН УРСР, 6, 1964)

Рецензія на книгу Н. Г. Відуєва, В. П. Гржибовськго, Д. І. Paкітoвa «Застосування геодезії в машинобудуванні», «Техніка», Київ, 1968, стор. 190

Рецензія на книгу Н. Г. Відуева. і В. П. Ракитова і В. П. Гржибовського «Геодезичні вимірювання при установці машин і обладнання», «Недра», М., 1967, стор. 168

Рецензія на монографію Кунанець Н.Е. Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст. — 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс

Рецензія на монографію Кунанець Н.Е. Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст. — 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс: — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 376 с.

Рецензія на наукову роботу, що висувається від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на здобуття премії Президента України для молодих вчених, авторського колективу у складі Іванущак Наталії Михайлівни, Артеменко Ольги Іванівни

Рецензія на наукову роботу, що висувається від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на здобуття премії Президента України для молодих вчених, авторського колективу у складі Іванущак Наталії Михайлівни, Артеменко Ольги Іванівни, Гаця Богдана Миколайовича, Угрина Дмитра Ілліча
нформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних
та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій

Рецензія на наукову роботу авторського колективу у складі А. Демчука, В. Кута, О. Малиновського, А. Ржеуського “Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів з врахуванням нозоло

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу авторського колективу у складі А. Демчука, В. Кута, О. Малиновського, А. Ржеуського «Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів
з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів з врахуванням нозологій», що висунута на здобуття премії Президента України для молодих вчених

Д-р техн. наук, член-кореспондент
Національної академії наук України

Володимир Грицик