реконфігуровна комп’ютерана система

Операційні системи реконфігуровних комп'ютерів: будова і організація функціонування

Проаналізовано підходи до організації функціонування реконфігуровних комп’ютерів на рівні їх операційної системи. Продемонстровано особливості взаємодії операційної системи з реконфігуровним середовищем та виділено механізми забезпечення ефективного виконання її сервісів в умовах нової функціональності.