режими застосування алгоритмів шифрування

Обгрунтування вимог, побудування та аналіз перспективних симетричних криптоперетворень на основі блочних шифрів

Досліджено теоретичні та практичні аспекти аналізу та синтезу перспективних симетричних криптосистем. Проаналізовано вимоги, які ставлять до перспективних симетричних шифрів, зокрема щодо криптографічної стійкості, швидкодії та обсягів пам’яті. Досліджено принципи синтезу сучасних блокових симетричних крипто- перетворень, викладено основні результати проведених досліджень.