результати

Формування концепції розвитку громадського транспорту великого міста

Проведено визначення вихідних умов функціонування громадського транспорту в сучасних умовах. Проаналізовано зарубіжний досвід діяльності громадського транспорту, рівня його прибутковості. Визначено сутність Концепції розвитку громадського транспорту, а також її типові структурні елементи. Досліджено етапи розробки та прийняття цієї концепції. Розкрито особливості реалізації згаданої вище концепції у містах України, а також проаналізовано результати її впровадження на прикладі міста Києва.

The methodical and applied bases of anticipatory management analysing at the machine-building enterprises

The actuality of the research is caused by the lack of progressive management
mechanisms (including anticipatory management) at the domestic machine-building
enterprises, which are in the difficult crisis positions at present. It is founded that today
practically there are no scientific developments on the implementation and use of anticipatory
management at the machine-building enterprises.
The purpose of the research is to develop the methodical and applied regulations of