rhamnolipids

КОМБІНОВАНІ РОЗЧИНИ НЕРОЗЧИННИХ У ВОДІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК З ВИКОРИСТАННЯМ БІОСУРФАКТАНТІВ

Одержано розчини нерозчинних у воді біологічно активних речовин: тіосульфоестерів, похідних антрахінону, піразоліну, з використанням комбінованого розчинника та біогенних поверхнево-активних речовин. Для цього використано рамноліпіди, їх біокомплекс з полісахаридами, синтезовані штамом Pseudomonassp. PS-17, трегалозоліпіди штаму Rhodococcuserythropolis Au-1 та комерційний біосурфактант – сурфактин.

Синтез поверхнево-активних речовинштамом pseudomonas sp. Ps-17 на змішаних субстратах

Встановлено ефективність застосування змішаних джерел вуглецю – гексадекан з
гліцерином у співвідношенні 1:6 для синтезу поверхнево-активних речовин (біоПАР)
штамом Pseudomonas sp. PS-17, що дало змогу підвищити показники синтезу ПАР та
скоротити процес культивування. Доведено, що додавання у середовище росту штаму
Pseudomonas sp. PS-17 рамноліпідів та глауконіту має стимулювальний вплив на синтез
ПАР. Показано, що рамноліпідні ПАР є ефективними емульгаторами гідрофобних
речовин, тобто можуть використовуватись на заміну синтетичним у екологічно

Метод виділення поверхнево-активного комплексу штаму pseudomonas aeruginosa jrv-l

Для підвищення ефективності осадження рамноліпідного комплексу (РК) з
супернатанту культуральної рідини (СКР) штаму P. aeruginosa JRV-L застосовували
комплексний підхід: бактерії культивували на поживному середовищі з додаванням
алюмокалієвих галунів (АГ) та без них, продукт виділяли при різних температурах
(20–100 °С) і рН середовища (2,0–4,0). Встановлено, що нагрівання до 90–100 °С та
підкислення до рН 2,0 СКР штаму P. aeruginosa JRV-L сприяє повнішому осадженню
РК, а також, що склад РК, одержаного з СКР без додавання АГ, не змінюється: