робоча схема

3Д модель Турківського кар’єру

Мета цієї роботи – дослідження Турківського кар’єру за допомогою наземного лазерного сканування, а також побудова 3Д моделі об’єкту. Методика. Дослідження відслонення виконувалось за допомогою наземного лазерного сканування. В статті зазначено принципи роботи лазерних датчиків, надано класифікацію джерел похибок та наголошено на важливості досягнення максимальної точності зазначеної виробниками сканерів. Положення досліджуваного об’єкту. Досліджуваний кар’єр знаходиться на північній окраїні м. Турка Львівської області.