САПР

VHDL-AMS модель електротеплового мікроактюатора для функціонально-логічного рівня автоматизованого проектування

Розроблено VHDL-AMS модель електротеплового мікроактюатора для автоматизо- ваного проектування засобами hAMSter, що дає змогу моделювати залежність деформації (згину) плечей мікроактюатора від їх довжини і прикладеної напруги до анкерів, струму від прикладеної напруги і довжини плеча мікроактюатора, розподіл температури вздовж його плечей, енергоспоживання мікроактюатора від прикладеної напруги, а також проводити аналіз поведінки цього пристрою на функціонально-логічному рівні проектування.

Використання програмних продуктів Аutodesk у навчальному процесі

Розглянуто особливості впровадження програмних продуктів Autodesk у процес підготовки інженерів-механіків на кафедрі електронного машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”.

Модель життєвого циклу розробки програмного продукту

Запропоновано нову модель життєвого циклу програмного забезпечення, яке дозволяє поліпшити специфікацію фазоутворения. Це дає змогу розрахувати попередню розробку програмного забезпечення вартість, зменшити ризик і стадії проекту- вання автомобіля, розробити користувальницький інтерфейс, прототип і генерувати код

Оптимізація конструкції мікроактуатора з використання методу золотого перерізу для отримання заданих вихідних характеристик

The article presents an example of the usage of golden section search to select the comb length of MEMS el electro-actuator to get the desired displacement at a given voltage heating. The proposed solutions are implemented as software code in the ANSYS system.

Contemporary architecture as a result of development of ecological building technologies and computer aided design

Currently there exist a variety of techniques and technologies associated with passive construction, energy-efficient smart homes, the use of renewable energy sources. The task of modern architects is the creative and innovative search for new functional and aesthetic architectural solutions that are technically and technologically conditioned to guarantee its users a healthy and secure life in a friendly environment.