шкаралупа волоського горіха

ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ СПІЛЬНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ФУСІВ З БУРИМ ВУГІЛЛЯМ ТА ШКАРАЛУПОЮ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА

Виконані  дослідження  сумісної  газифікації  кам’яновугільних  фусів  зі  шкаралупою волоського  горіха  та  бурим  вугіллям  в  інтервалі  температур  від 400  до 500 °С,  витрата окиснювача (повітря)  становила  від 0,0005  до 0,004  м3/хв.  Встановлено,  що  втрата  маси наважки  дослідних  сумішей  у  процесі  газифікації  має S-подібний  вигляд.  Розроблені математичні  та  графічні  залежності  впливу  витрати  окиснювача  на  значення  констант швидкості реакції та енергії активації газифікації дослідних сумішей.  

Адсорбція цефалексину в нерухомому шарі на активованому вугіллі шкаралупи волоського горіха

Проведено видалення цефалексину (ЦФ) з водного розчину з використанням активованого вугілля в колонці з нерухомим шаром. Визначено криві проскоку процесу адсорбції ЦФ на активованому вугіллі шкаралупи волоського горіха за різної маси адсорбенту, швидкості й початкової концентрації ЦФ

Вивчення коефіцієнту масопередачі адсорбції цефалексину на активованому вугіллі на основі горіхової шкаралупи в колонці з стаціонарним шаром

Досліджено адсорбцію цефалексину на активованому вугіллі на основі шкаралупи волоського горіха. З використанням теорії поширення хвиль розраховані коефіцієнти масопередачі. Встановлено вплив різних чинників на коефіцієнт переносу. Розроблені три моделі для прогнозування коефіцієнта масопередачі.