швидкість

Гідродинаміка газового потоку у малогабаритних вихрових грануляторах виробництва мінеральних добрив

Показано перспективний напрям одного з процесів хімічної технології, яким є гранулювання, та основні переваги використання у хімічних технологіях малогабаритних універсальних вихрових грануляторів, наприклад, для виробництва азотних мінеральних добрив, комплексних мінеральних добрив та пористої аміачної селітри (ПАС). Наведено математичний апарат для визначення гідродинамічних характеристик руху газового потоку, які у кінцевому результаті впливають на кристалізаційні процеси, у робочому просторі вихрового гранулятора.