скляний фасад будівлі

Аналіз теплової ефективності установки сонячного теплопостачання суміщеної із конструкцією світлопрозорого фасаду будівлі

В праці наголошується на розвитку нетрадиційних джерел енергії в Україні. Наголошується на потребі вдосконалення існуючих сонячних колекторів та суміщення цих установок із конструкціями зовнішнього огородження для енергоефективних будівель. Враховуючи популярність будівництва із збільшеною площею засклення, то в роботі запропоновано конструкцію сонячного колектора суміщеного із скляним фасадом будівлі. Наводяться дані щодо зміни приросту температури теплоносія на виході із сонячного колектора.