SolidWorks

Автоматизоване проектування друкованих плат у сапрта їх подальше виготовлення за допомогою CNC-machine

В статті представлено методи та засоби 3D проектування друкованих плат в CAx. Автоматизоване розміщення елементів на платі реалізовано засобами API Solidworks за допомогою Visual Studio C#. API-додаток працює за алгоритмом, що дозволяє забезпечувати 3D компоновку друкованих плат. Кожен компонент бібліотеки містить умовно-графічне позначення елемента.

Комп’ютерне моделювання вимірювального перетворювача ожеледоутворення у програмному комплексі solidworks

Існуючі системи діагностування ожеледоутворення на проводах повітряних ліній розподільних електромереж мають ряд недоліків і в умовах зміни клімату не відповідають сучасним вимогам точності. З метою проведення теплових розрахунків удосконаленої прогнозуючої системи діагностування створено 3D модель вимірювального перетворювача у програмному комплексі SolidWorks.